Polityka prywatności

1. Dane administratora

Nazwa firmy: GOGO EUROPA SL
Numer VAT: B73295164
Zarejestrowane biuro: C/Rey Carlos III nr 28
Telefon: 968 414 459
E-mail do komunikacji:ronald@gogoestates.com
Strona internetowa: www.gogoestates.com

1.1. Obowiązujące przepisy.

Nasza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych i przez które dyrektywa 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostaje uchylona, ​​a co nie jest sprzeczne z powyższym rozporządzeniem, przez przepisy hiszpańskich ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazując nam swoje dane oświadczasz, że zapoznałeś się i zapoznałeś z niniejszą Polityką Prywatności, wyrażając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z celami i warunkami w niej wyrażonymi. Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności, aby dostosować ją do nowych przepisów, orzecznictwa lub interpretacji Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Niniejsze warunki prywatności mogą być uzupełnione przez Notę prawną, Politykę plików cookie i Ogólne warunki, które, w stosownych przypadkach, są gromadzone dla niektórych produktów lub usług, jeśli taki dostęp obejmuje jakąkolwiek specjalizację w zakresie ochrony danych osobowych.

1.2. Inspektor Ochrony Danych

Firma nie posiada Inspektora Ochrony Danych.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Traktowanie przez nas Twoich danych osobowych odpowiada następującym celom:

  • Dostarczyć Państwu informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez naszą firmę, które są wyszczególnione na tej stronie internetowej.
  • Realizujemy kontraktowanie naszych usług akceptując odpowiedni budżet/zamówienie i/lub podpisując umowę handlową.
  • Wysyłaj Ci wiadomości i aktualizacje dotyczące naszego podmiotu pocztą elektroniczną i / lub pocztą, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.

 

2.1. Okres przechowywania Twoich danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia lub żądania ograniczenia leczenia. W takich przypadkach będziemy blokować Twoje dane przez wymagane prawem okresy.

3. Uprawnienie do zebranych danych

Zasadnością przetwarzania Twoich danych jest wyraźna zgoda udzielona w drodze pozytywnego i potwierdzającego aktu (wypełnij odpowiedni formularz i zaznacz pole akceptacji niniejszej polityki) w momencie przekazania nam Twoich danych osobowych.

3.1. Zgoda na przetwarzanie danych

Wypełniając formularze, zaznaczając pole „Akceptuję Politykę Prywatności” i klikając w celu wysłania danych lub wysyłając e-maile do Spółki za pośrednictwem kont do tego włączonych, Użytkownik oświadcza, że ​​zapoznał się i wyraźnie zaakceptował niniejszą politykę prywatności polityki i wyraża jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych we wskazanych celach.

3.2. Kategorie danych

Gromadzone dane odnoszą się do kategorii danych identyfikujących, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres pocztowy, firma, e-mail, a także adres IP, z którego uzyskujesz dostęp do formularza zbierania danych.

4. Środki bezpieczeństwa

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych informujemy, że zostały podjęte niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażone, zgodnie z art. 32 RGPD UE 679/2016.

5. Transfer danych

W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych informujemy, że zostały podjęte niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, z uwzględnieniem stan technologii, charakter przechowywanych danych i zagrożenia, na które są narażone, zgodnie z art. 32 RGPD UE 679/2016.

6. Prawa użytkownika

Każda zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, które jej dotyczą. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. Z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją zainteresowani mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. Administrator pliku zaprzestanie przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych powodów lub dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także cofnięcia udzielonej zgody.

6.1. Jak skorzystać z moich praw?

Aby skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o odpowiedni formularz w celu skorzystania z wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontrolnego w celu uzyskania dodatkowych informacji o swoich prawach. Dane kontaktowe do realizacji Twoich praw są wymienione powyżej w niniejszym dokumencie. Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwoli nam Cię zidentyfikować.

7. Zgoda na przesyłanie korespondencji elektronicznej

Podobnie i zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego wypełnienie formularza zbierania danych i zaznaczenie odpowiedniego pola „Akceptuję przesyłanie wiadomości elektronicznych” wyraźną zgodę na przesyłanie na Twój adres e-mail, telefon, faks lub inne środki elektroniczne w celu przesyłania informacji o Spółce.

Chcesz być informowany o najnowszych ofertach mieszkaniowych GogoEstates i aktualnościach z Hiszpanii?

Zapisz się już teraz do naszego newslettera i otrzymuj odpowiednie informacje i wskazówki

Twoja prywatność jest w 100% gwarantowana

Preferowany język newslettera?*

Filtrowanie wyników

348 wyniki za pomocą filtrów

Bungalow z 3 sypialniami w Orihuela Costa, Costa Blanca

Dodaj nieruchomość do ulubionych

Musisz się zalogować, aby dodać nieruchomości do swoich ulubionych. Zarejestruj się, jeśli nie masz jeszcze konta.